HOME 大学院について 進路
大学院医学教育部修了者の進路

資料A 修士課程修了者の進路状況

進路 / 年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 合計
博士課程へ
進学(学内)
8名 8名 2名 18名
博士課程へ
進学(学外)
1名 0名 0名 1名
公務員 0名 0名 0名 0名
技術職員 0名 0名 0名 0名
企業(研究) 2名 3名 2名 7名
企業(技術) 1名 7名 4名 12名
企業(総合職) 3名 2名 0名 5名
企業(その他) 0名 1名 2名 3名
企業合計 6名 13名 8名 27名
医療従事者、その他 4名 9名 5名 18名
未定 4名 5名 0名 2名
対象者総数 23名 35名 15名 73名

資料B 修士課程修了者の県別進路先(進学者含む)

※( )内は熊本県内の数

県別進路 / 年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 合計
九州 ※ 13(11)名 20(11)名 9(4)名 42(26)名
関東 4名 5名 4名 13名
近畿 1名 0名 1名 2名
東海 1名 0名 1名 2名
信越・北陸 0名 2名 0名 2名
中国・四国 0名 3名 0名 3名
北海道 0名 0名 0名 0名
未定・無回答 4名 5名 0名 9名
対象者総数 23名 35名 15名 73名

資料C 博士課程修了者の進路状況

県別進路 / 年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 合計
医師 45名 40名 36名 121名
教員 7名 7名 5名 19名
博士研究員
(無給を含む)
5名 14名 12名 31名
研究機関(企業を含む) 4名 3名 3名 10名
技術職員 1名 2名 4名 7名
県職員 0名 1名 0名 1名
独立行政法人職員 0名 0名 0名 0名
薬剤師 0名 2名 0名 2名
自衛隊医官 0名 0名 0名 0名
就学(留学を含む) 1名 3名 3名 7名
その他 6名 3名 5名 14名
未定 2名 0名 4名 6名
対象者総数 71名 75名 72名 218名